Stvari o kojima je poželjno razgovarati pre čuvenog “DA“

 Parovi koji su se odlučili da stupe u brak danas vrlo često mogu naleteti na razne „recepte“ za duži i srećniji brak. Ovi recepti uglavnom se tiču razmenjivanja emocija, nezanemarivanja partnera nakon dolaska deteta, prihvatanja partnerove ličnosti i drugih veoma važnih oblasti u partnerskom funkcionisanju. Gotovo svaki tekst o braku počinje rečenicom „Komunikacija je ključ uspešnog braka.“ U skladu sa tim, recepti koje možete pronaći u ovom tekstu odnose se na oblasti o kojima bi trebalo da razgovarate pre stupanja u brak. Ako ste već razgovarali o svemu navedenom – bravo, ukoliko pak niste, ne očajavajte, još uvek imate vremena.

  1. Očekivanja od braka i roditeljstva

Možda deluje čudno, ali kroz praksu se zaista pokazuje da postoji veliki broj parova koji su dugi niz godina u braku, a da nisu razgovarali o očekivanjima. Ona zapravo mogu predstavljati prvi „kamen spoticanja“ i stoga je važno da budu jasno iskomunicirana, a pravo vreme za to je upravo pre odluke o stupanju u brak. Vrlo je važno da svaki od partnera istakne šta on očekuje kako će njihov brak izgledati, kakve će biti uloge i koja pravila će važiti u njihovom odnosu. Pored toga, još jedna važna stvar o kojoj je potrebno razgovarati pre braka jesu i očekivanja od roditeljstva. Neretko se dešava da partneri imaju neusaglašena očekivanja u ovom polju i to je sasvim u redu. Ipak, ponekad se dešava da partneri tu neusaglašenost otkriju upravo kada dođe vreme za decu i onda nastaju nesuglasice. Kako bi se ova situacija izbegla, što pre razgovarajte sa svojim partnerom o tome. Naravno, ideja nije da imate ista očekivanja i budete potpuno usaglašeni (koliko takvih parova znamo?), već da budete slobodni da o njima razgovarate sa svojim partnerom i da kroz razgovor postignete neku vrstu usaglašenosti, koja, naravno, ne mora odmah doći. Takođe, ne zanemarite činjenicu da je odluka da li želimo da imamo decu i koliko njih promenljiva i da je, između ostalog, oblikovana i samim odnosom između partnera. Pored toga koliko dece ćete imati, važno je razgovarati i o tome kakvi roditelji želite da budete i kako ćete vaspitavati decu.

  1. Odnosi sa porodicama porekla

Tokom zabavljanja, svako od partnera ima svoju porodicu, sa kojom ima nekakve odnose, koji se drugoj strani mogu činiti dobrim ili manje dobrim. Ipak, sklapanjem braka partneri postaju porodica kojoj je potrebno da budu lojalni i koja bi trebalo da ima prednost u odnosu na porodice iz kojih partneri dolaze. U tom momentu, odnosi sa porodicama porekla se menjaju i zadatak partnera je da odluče kako bi voleli da ti odnosi izgledaju, koliko im je ok da porodice porekla budu uključene, kakve granice žele da postave. Bračni parovi koji se javljaju na psihoterapiju ne tako retko navode preveliku „umešanost“ nekog od članova primarne porodice kao jedan od problema u funkcionisanju. Upravo iz tog razloga, kako ne bi došlo do toga, važno je da partneri pre stupanja u brak razgovaraju o tome koji je balans koji njima odgovara i da se trude da postave takve granice.

  1. Podela posla

Kada stupaju u brak, partneri unose neka iskustva iz svojih porodica porekla. Ova iskustva odnose se na to kako se komunicira, kako se pokazuju emocije, kako delimo finansije, kakva je podela uloga. Neretko se može desiti da su iskustva koja partneri unose u brak različita. Bez obzira da li su te razlike veoma izražene ili su dosta manje, oni ih vide i objašnjavaju rečenicom „mi smo različiti“. Kada se govori o podeli posla, gruba podela odnosi se na tradicionalne i egalitarne uloge. Tradicionalne uloge odnose se na podelu posla kod koje je muškarac taj koji radi i obavlja muške poslove (vezano za automobil, popravke po stanu…) dok je žena ta kojoj pripadaju svakodnevni kućni poslovi. Egalitarna podela pak podrazumeva jednakost u deljenju obaveza i deljenje koje može biti po preferencijama, sposobnostima, afinitetima… Ni jedna ni druga podela same po sebi nisu dobre ili loše, važnost dobre podele odnosi se na to da su i jedan i drugi član para zadovoljni njome. Upravo zbog mogućnosti da dolaze iz različitih porodica, veoma je važno da partneri o ovome razgovaraju pre stupanja u brak i da formiraju neke uloge koje će važiti u njihovom braku. Ovaj zadatak biće teži parovima kod kojih jedan dolazi iz porodice gde je podela bila tradicionalna, a drugi gde je bila egalitarna, ali onda je na partnerima da razgovaraju o tome i potrude se da postignu dogovor koji će biti prihvatljiv i jednom i drugom partneru. Iako deluje bezazleno, parovi koji se javljaju na bračnu terapiju neretko govore o nezadovoljstvu upravo u ovom aspektu odnosa.

  1. Zajedničko i individualno slobodno vreme

Ukoliko partneri koji se venčavaju pre braka nisu živeli zajedno, aspekt slobodnog vremena sada se u velikoj meri menja. Tokom zabavljanja, postojalo je slobodno vreme koje su partneri provodili zajedno sa ciljem da se zabave i da im bude lepo. Pored tog vremena, postojalo je njihovo individualno slobodno vreme, koje je svako od njih provodio onako kako je želeo. Započinjanjem braka, partneri odjednom puno više vremena provode zajedno i pred njih se postavlja izazov kako da ovo vreme bude kvalitetno i bude zaista odvojeno za njih i njihov odnos. Neretko se dešava da činjenicu da se nalaze u isto vreme u istom stanu, dok jedno čita knjigu, a drugo gleda tv, partneri vide kao vreme koje provode zajedno. Ono što se pokazalo jeste da je vreme koje oni zaista odvoje za njih kao par, kada zajedno gledaju film, idu na večeru ili šetnju, ima pozitivan efekat na njihov odnos, ali ne i vreme kada se nalaze u istoj prostoriji. Partneri mogu imati različite ideje o kvalitetnom slobodnom vremenu i stoga je važno da razgovaraju o ovome, koliko žele da imaju zajedničkog slobodnog vremena i kako žele da ga provode. Takođe, pre braka je zaista važno razgovarati o tome koliko vam je potrebno zajedničkog slobodnog vremena, a koliko individualnog slobodnog vremena, koje ćete provoditi bez svog partnera, sami ili sa drugim ljudima. Ponekad se dešava da ove potrebe partnera nisu usaglašene i stoga je važno posvetiti im pažnju i otvoreno komunicirati o njima, kako kasnije ne bi nastale nesuglasice i nezadovoljstvo u partnerskom odnosu.

  1. Finansije

Još jedno od polja koje se menja stupanjem u brak jesu finansije. Kao i kod drugih oblasti, i u ovoj partneri unose neka iskustva iz porodica iz kojih potiču. Nekima je potpuno prirodno da svako ima svoj novac, dok je onima koji potiču iz porodica gde su finansije bile zajedničke to veoma čudno i pomalo neprihvatljivo. Razne su opcije koje mogu postojati pri upravljanju finansija, od posebnog novca, preko dela koji je zajednički i dela koji je samo vaš, do potpuno zajedničkog novca. Razgovor o ovome, kao i tome ko upravlja finansijama, šta su finansijski planovi i prioriteti, takođe je jedan od onih koje je potrebno obaviti pre stupanja u brak. Takođe, neretko se dešava da problem može nastati kada novac ima različitu vrednost i značenje za svakog od partnera, te zapravo dolazi do nerazumevanja između njih. Upravo zbog toga važno je razgovarati o tome, pokušati da jasno iskažete svoje potrebe i planove, ali i da razumete partnerovu stranu i postignete dogovor sa kojim ste oboje ok.

 

AUTOR TEKSTA: Jovana Jestrović

Posted in Blog and tagged , , , , , .

Leave a Reply