ČITANJE SA RODITELJEM JE ZA SVAKO DETE!

Kako čitati sa detetom koje ima smetnje u razvoju? Najveća sreća i zadovoljstvo, ali i san svakog roditelja je imati zdravo dete. Međutim, postoje i  deca koja se prilikom rođenja […]

ČAROLIJA IGRE SA DETETOM NAKON PROČITANE PRIČE

Igra deteta ranog uzrasta je neodvojiva karakteristika njegovog bića i prve igre deteta upravo se odigravaju u bliskom kontaktu sa članovima porodice.  Važno je znati da se kvalitet odnosa sa […]

UMESTO DA ČITATE DETETU – ČITAJTE SA DETETOM!

Kada razmišlja o čitanju detetu, većina nas pomisli na ritual pričanja ili čitanja priča, obično pred spavanje. Istraživanja, međutim, pokazuju da nije sama knjiga, ili priča ključna za razvoj deteta. […]

O INICIJATIVI NOVI SAD ČITA DECI

Novi Sad čita deci je inicijativa koju, ispred Novosadske mreže za decu, pokreće Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima „Harmonija“. Inicijativa ima za cilj da podigne svest o […]