Edukativni programi za rad sa decom i porodicom

Edukacija 01

VRTIĆ KAO SIGURNA BAZA: TEHNIKE JAČANJA KVALITETA BRIGE O DECI

VODITELJI EDUKACIJE: dr Ivana Mihić, Jelena Branković

EDUKACIJA JE NAMENJENA: stručnim saradnicima u predškolskim ustanovama, profesionalcima svih profila koji su upućeni na rad sa decom, roditeljima ili podršku stručnjacima koji rade sa decom, kao i svima koji ovi temu smatraju interesantnom, značajnom i primenljivom u svom svakodnevnom radu

CILJEVI EDUKACIJE:

 • Prepoznavanje značaja senzitivnosti vaspitača (i/ili roditelja) kao indikatora kvaliteta brige o deci, te značaja i načina jačanja senzitivnosti u cilju kreiranja boljih uslova za razvoj dece.
 • Upoznavanje učesnika sa osnovnim konceptima teorije afektivne vezanosti u sagledavanju i proceni kvalitetne brige – koncept senzitivnosti
 • Usvajanje principa i tehnika za rad na podizanju kapaciteta za promenu obrazaca odnosa roditelj/staratelj/vaspitač – dete u kontekstu kvalitetnije brige o detetu kroz upoznavanje sa tehnikama rada na jačanju veština prepoznavanja signala deteta, interpretacije potreba deteta i uvremenjenog i adekvatnog odgovora iz ugla teorije afektivne vezanosti
 • Definisanje i praćenje minimalne očekivane promene u kvalitetu brige o detetu – kreiranje plana rada na jačanju kvaliteta brige.

PROGRAM EDUKACIJE OBUHVATA SLEDEĆE TEME:

 • Kvalitet brige i senzitivnost
 • Procena kvaliteta brige
 • Analiza interakcije roditelj/staratelj/vaspitač – dete
 • Mogućnosti jačanja senzitivnosti staratelja
 • Elementi programa za jačanje senzitivnosti: Jačanje veština praćenja deteta i primećivanja detetovih signala
 • Elementi programa za jačanje senzitivnosti: Jačanje veština interpretacije potreba deteta
 • Elementi programa za jačanje senzitivnosti: Jačanje veština adekvatne i uvremenjene reakcije kao odogovora na potrebe deteta
 • Elementi programa za jačanje senzitivnosti: sigurna baza u relaciji stručni saradnik – roditelj/staratelj/vaspitač

TRAJANJE: dva dana

AKREDITACIJA: Seminar je akreditovan kod Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja i u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2016/2017. i 2017/2018. regirstrovan je pod brojem 553

 

One Comment

 1. Ja sam psiholog iz Skoplja. Molim vas objasnite mi malo vishe o edukativni programi za decu i roditelje. Koliko dugo traju, od kad zapochinju i dai na kraju se dobija neki sertifikat koji bi mi ovozmozio da dalje radim na isti taj program. Bavim se psihoterapijom, imam edukaciju od Transakcione analize ali mislim da mi je potrebna shira edukacija za radu prvenstveno sa decom.
  Hvala unapred,
  Marija Stefanova

Comments are closed.