Porodica

Promene koje se dešavaju u savremenoj porodici u skladu su sa društvenim promenama. Ono što je bila “tipična porodica” pre 50-ak godina, pa i mnogo manje, danas to nije. Promene koje se svakodnevno dešavaju na svim poljima društvenog funkcionisanja dovode do promena u njenoj strukturi, sistemu vrednosti, načinu komunikacije i generalno dinamici porodičnog funkcionisanja. Brze promene koje zahvataju porodični sistem stavljaju pred novoosnovane, ali i one porodice koje su kroz prethodne razvojne faze prošle u vreme “drugačijeg porodičnog funkcionisanja”, nove izazove. Razvojne krize koje se javljaju pri prelasku u svaku narednu fazu životnog ciklusa porodice ponekad se članovima porodice čine teškim i iscrpljujućim. U skladu sa brzim promenama, obrazac koji postoji u ranijim generacijama ne može uvek doneti funkcionalno razrešenje i u njihovom slučaju i članovi porodice bivaju zbunjeni. Pored toga, kod nekih porodica u nekom momentu funkcionisanja dolazi do pojave nerazvojnih kriza- kriza koje nisu uzrokovane razvojnim zadacima, već nepredvidljivim životnim događajima (sterilitet, bolest ili smrt člana porodice…). Za očuvanje funkcionalnosti porodice neophodno je adekvatno prilagođavanje članova na očekivane (razvojne krize) i neočekivane (nerazvojne krize) životne situacije. U skladu sa tim, naši programi podrške nude porodicama pripremu na prelazak u narednu razvojnu fazu (preuzimanje roditeljske uloge) i podršku u ispunjavanju razvojnih zadataka ili podršku pri suočavanju i savladavanju nerazvojnih kriza koje se pojavljuju u toku životnog ciklusa porodice, te pomažu porodici da iz njih izađe na što funkcionalniji način.

Programi osnaživanja roditeljstva

BABY BONDING – RAZVOJNI PROGRAM ZA BEBE Program se sastoji iz ukupno 4 susreta od po 90 minuta Namenjen je roditeljima i bebama usrasta do godinu dana Šta radimo? Igramo se, istražujemo, komuniciramo, učimo, rastemo i razvijamo se zajedno.. Učimo da prepoznajemo bebine signale kako bi odgovorili na njene potrebe. Komuniciramo sa bebom na njenom jeziku, kroz odnos, dodir, pokret i igru.

More Info

Programi za porodice dece sa smetnjama u razvoju

Program Naša Priča namenjen je porodicama, a pre svega roditeljima dece sa smetnjama u razvoju. Kreirali smo ga sa idejom da vam pružimo oslonac na izazovnom putu roditeljstva, a sa ciljem da kroz učešće u različitim aktivnostima programa omogućimo da Vaša Priča dobije jedan novi, drugačiji okvir. Program je namenjen roditeljima dece sa hroničnim bolestima ili razvojnim smetnjama – bez obzira na uzrast deteta ili tip i izražnost smetnje ili bolesti deteta

More Info

Programi za trudnice i buduće tate

Kurs je osmišljen sa ciljem da se oba partnera na adekvatan način pripreme i osnaže za izazove koje donosi roditeljstvo. Želimo da kroz pružanje informacija od strane stručnih lica, ali i kroz interaktivan radioničarski rad, zajednički sagledamo period trudnoće, porođaj i posleporođajni period. Dolaskom bebe na svet rađa se porodica, a oba partnera dobijaju nove životne uloge. To je osetljiv period u razvoju porodice i kao takav donosi...

More Info