Razvoj

Svaka osoba se razvija tokom čitavog života, a razvoj počinje još prenatalno, u majčinom stomaku. Iz ugla različitih teorija razvoj se definiše na razne načine, ali generalno, razvoj možemo posmatrati kao celoživotni proces uvećavanja naših potencijala u skladu sa životnim dobom i potrebama koje se tokom njega stavljaju pred čoveka. Pored individualnog razvoja, svaki partnerski odnos i celokupna porodica prolaze kroz svoj razvojni put, od formiranja partnerskog odnosa, njegovog razvoja, do preuzimanja roditeljskih uloga, odrastanja dece i ponovnog vraćanja na život u paru, kada deca napuste roditeljski dom i formiraju sopstvene porodice. U okviru ovog razvojnog ciklusa porodice dešavaju se razvojne promene, koje pred porodicu stavljaju određene zadatke i zahtevaju redefinisanja već postojećih pravila i ponašanja, kako bi razvoj što funkcionalnije protekao. Razvojne promene kroz koje prolazi svaki član porodice ne odražavaju samo na njegovo funkcionisanje, već na funkcionisanje celokupne porodice kao sistema.

Partnerski odnosi

Brak je kao institucija poslednjih decenija doživeo značajne promene. Partnerski odnosi pre braka zauzimaju sve različitije forme (od “labavih” partnerskih odnosa do kohabitacije – zajedničkog života partnera) i na taj način nepredvidivo utiču na kasniji razvoj partnerskih odnosa u braku i bračne zajednice. Stalna mogućnost razvoda učinila je brak krhkom, osetljivom i ranjivom vezom, a stalne promene odnosom za čiji je opstanak neophodno kontinuirano investiranje oba partnera, aktivan rad i svesno ulaganje.

More Info

Porodica

Promene koje se dešavaju u savremenoj porodici u skladu su sa društvenim promenama. Ono što je bila “tipična porodica” pre 50-ak godina, pa i mnogo manje, danas to nije. Promene koje se svakodnevno dešavaju na svim poljima društvenog funkcionisanja dovode do promena u njenoj strukturi, sistemu vrednosti, načinu komunikacije i generalno dinamici porodičnog funkcionisanja. Brze promene koje zahvataju porodični sistem stavljaju pred novoosnovane, ali i one porodice koje su kroz prethodne razvojne faze prošle u vreme “drugačijeg porodičnog funkcionisanja”, nove izazove.

More Info

Deca

Svaka porodica od trenutka formiranja prolazi kroz različite životne faze koje se nazivaju životni ciklus porodice. Svaka od ovih faza pred porodicu stavlja nove zadatke i izazove sa kojima bi porodica trebalo uspešno da izađe na kraj, kako bi na funkcionalan način prešla u narednu fazu razvoja. Tranzicija iz jedne faze u drugu zahteva novi vid prilagođavanja, promenu obrazaca funkcionisanja i granica među članovima sistema, pravila i prioriteta.

More Info