Umrežavanje stručnjaka

slika umrežavanje stručnjaka

KLUB PORODIČNIH SAVETNIKA

Ideja za osnivanje kluba porodičnih savetnika potekla je iz potrebe za kontinuiranom razmenom,  podrškom i unapređenjem rada stručnjaka čiji se domen profesionalnog angažovanja tiče porodice ili nekih njenih aspekata.

Klub je namenjen svim savetnicima i psihoterapeutima koji su u svom svakodnevnom radu u kontaktu sa porodicama,  bez obzira na kontekst u kome rade,  vrstu ustanove u kojoj pružaju usluge ili terapijski modalitet koji dominantno koriste u svom radu.

Ciljevi Kluba su:

Da obezedi profesionalnu podršku stručnjacima koji se na različite načine bave porodicama

 • Da omogući razmenu zanja i iskutva među stručnjacima koji se bave porodicama
 • Da omogući članovima da prikažu svoje slučajave i dobiju povratnu informaciju od kolega oko aspekata rada koji za njih mogu biti teški ili problematični
 • Da ponudi članovima unapređenje tehnika rada sa porodicima – kroz prikaze novih pristupa u radu,  prikaze integracije više terapijskih pravaca i sl.

Rad kluba realizuje se kroz okupljanja članova kluba na sastancima koji se održavaju dva puta mesečno. Sastanci su namenjeni intervizijskom savetovanju, profesionalnoj razmeni, prikazima slučajeva i rada sa specifičnim porodičnim konstelacijama ili dinamikom, kao i prikazima rada sa porodicama u specifičnom kontekstu.

2 Comments

  • Poštovani naš Centar se nalazi u Novom Sadu.
   Verujem da ćete Centar koji nudi slične usluge pronaći i u Vašoj okolini.
   Hvala na poverenju.

Comments are closed.