Partnerski odnosi

Procena parova

Procena parova predstavlja početni korak svih programa namenjenih parovima pre braka. Cilj procene parova jeste identifikovanje specifičnosti pojedinačnog para, sa akcentom pre svega na snage partnerskog odnosa, njegove dobre strane i one karakterstike koje partnere čine zadovoljnima.

More Info

Programi obogaćivanja partnerskih odnosa i pripreme za brak

1. Program temelji partnerskog odnosa – kako da budete dobar partner u sadašnjoj ili budućoj vezi 2. Program temelji partnerskog odnosa – predbračno savetovanje za parove – kako da izgradite kvalitetan partnerski odnos 3. Trening asertivnosti za parove – kako da dobro komunicirate sa partnerom

More Info

Programi za parove koji se suočavaju sa sterilitetom

Neplodnost predstavlja jednu od nerazvojnih kriza porodice, bračnog odnosa i pojedinca koja zahvata svaki domen života bračnog para- krenuvši od njihovih pojedinačnih osećanja, preko partnerskog odnosa koji je pod uticajem nemogućnosti preuzimanja roditeljske uloge, do odnosa sa roditeljima, rođacima, prijateljima i socijalnog okruženja generalno.

More Info