Individualna psihoterapija

slika individualna terapija

ŠTA JE INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA?

Individualna psihoterapija podrazumeva proces kroz koji u radu jedan na jedan, psihoterapeut i klijent u bezbednom setingu, istražuju važna pitanja, izazove i teškoće koje utiču na život klijenta.

Kako će taj proces izgledati, u velikoj meri zavisi od karakteristika problema sa kojom se klijent suočava, njegovih ličnih potreba i teorijskog usmerenja psihoterapeuta.

 

TOK I TRAJANJE INDIVIDUALNE PSIHOTERAPIJE

Tok i trajanje individualne psihoterapije varira u zavisnosti od potreba klijenta, problematike koja ga na terapiju dovodi, očekivanja od terapijskog procesa, odnosa prema promeni…

Prva seansa je posebno važna, jer je to prilika da se klijent i psihoterapeut upoznaju i postave neke bazične ciljeve i pravila za dalji terapijski proces. Prve seanse su ključne za stvaranje bezbedne atmosfere i odnosa poverenja koji je jedan od glavnih prediktora uspeha psihoterapije.

Osnovni alat psihoterapeuta jesu pitanja. Pitanjima psihoterapeut navodi klijenta da preispita svoja uverenja, očekivanja, uloge … kako za sebe, tako i za ljude sa kojima je u odnosu. Na taj način klijent, kroz psihotereapijski proces, sebi omogućava drugačiju perspektivu sagledavanja i sebe i drugih.

 

CILJ I EFEKTI PSIHOTERAPIJE

Psihoterapija je, bez obzira na usmerenje psihoterapeuta, efikasna u tretiranju različitih teškoća. Recept za uspeh u psihoterapiji ne postoji, ali kao najvažniji faktori koji doprinose uspešnoj psihoterapiji, se izdvajaju: odnos poverenja između klijena i psihoterapeuta, motivacija klijenta, znanja i veštine psihoterapeuta.

 

KOME JE NAMENJENA INDIVDUALNA PSIHOTERAPIJA?

Klijenti se na individualnu psihoterapiju javljaju iz različitih razloga. Najčešće dolaze kako bi rešili teškoće iz oblasti partnerskog funkcionisanja, roditeljstva, gubitaka, profesionalnog funkcionisanja, izborili se sa nekim psihičkim simptomima (depresija, anksioznost…) ali i iz želje da rastu, razvijaju se i unapređuju kvalitet svog života i bliskih odnosa.