O nama

HARMONIJA je centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima. Nastali smo kao rezultat višegodišnjeg stručnog i naučnog angažovanja inicijatora u oblasti ranog razvoja i preventivnog i interventnog rada sa porodicama. Centar je osmišljen kao mesto na kome će porodicama i deci biti na jednom mestu ponuđena stručna briga o mentalnom zdravlju i razvoju.
Misija našeg tima je da radi na očuvanju harmoničnih porodičnih odnosa kroz preventivne i intervente aktivnosti, od procene do različitih formi tretmana, uz istovremeni rad na edukaciji, interviziji i superviziji stručnjaka koji su uključeni u rad sa porodicama i praćenje efekata tog rada.
Stručnjaci u našem timu poseduju znanja, veštine, profesionalno iskustvo iz oblasti Teorije afektivne vezanosti i Sistemske porodične terapije, koji daju kontekst za rad sa porodicom kao celinom i koji akcenat stavljaju na zaštitu funkcionalnih odnosa i realizaciju kapaciteta porodice za kvalitetan život. Naš tim…