Obuka za realizaciju PROGRAMA PODRŠKE RODITELJIMA DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU “NAŠA PRIČA”

Za četvrtak 22. mart 2018. od 16 do 20 časova zakazan je prvi susret nove grupe polaznika

Obuke za realizaciju programa podrške roditeljima dece sa smetnjama u razvoju “NAŠA PRIČA”

Program Naša Priča ima za cilj pružanje emotivne i psihološke podrške porodicama dece sa hroničnim bolestima ili razvojnim smetnjama, obradu iskustava gubitka  kroz proradu emocija sa kojima se susreću u svojoj roditeljskoj ulozi, kao i pružanje podrške u roditeljskoj brizi o detetu

Sa idejom da ovaj program podrške roditeljima dece sa smetnjama u razvoju učinimo dostupnijim što većem broju roditelja i  primenljivim u različitim kontekstima rada, tim autora Programa „Naša Priča“ realizuje obuku stručnjaka za sprovođenje programa.

Obuka je namenjena svim stručnjacima iz domena humanističkih nauka  – psiholozima, pedagozima, defektolozima, socijalnim radnicima, vaspitačima…

Cilj obuke je osposobljavanje stručnjaka za sprovođenje i realizovanje Programa “Naša Priča” namenjenog psihološkoj podršci roditeljima dece sa smetnjama u razvoju.

Sadržaj i teme obuke

Program “Naša Priča” prati globalne procese kroz koje roditelji prolaze na putu od saznavanja dijagnoze do formiranja funkcionalnog modela brige o detetu i plan obuke dizajniran je tako da učesnicima ponudi edukativne sadržaje iz ovih oblasti.

Tematski susreti obuke kreirani su tako da sadrže: teorijsku pozadinu, aktivnosti i vežbe za učesnike i primere, kako bi obezbedili da polaznici obuke budu kompletno opremljeni znanjima i veštinama potrebnim za realizaciju kompletnog Programa „Naša Priča“.

Svaki tematski susret obuke posvećen je obradi jednog psihoedukativnog susreta Programa, a prvi i poslednji susret rezervisani su za upoznavanje sa planom i programom i teorijskim okvirom obuke, odnosno evaluaciju obuke.

Cena realizacije kompletne obuke iznosi 24.000 RSD, moguće je plaćanje u dve mesečne rate (tokom trajanja kursa).

Voditelji obuke su dr Ivana Mihić, dr Tatjana Krstić,  Jelena Branković i Milana Rajić

Za učešće u obuci se možete prijaviti na sledeće načine: 

 harmonija.c@gmail.com

021/450 149 ili 064/25 38 508

najkasnije do 20. aprila 2018. godine

Posted in Aktuelno.

Leave a Reply