Podrška

Ljudi se često susreću sa situacijama koje su za njih manje ili više zahtevne i koje pred njih postavljaju nove zadatke. Neke od ovih situacija nam privremeno deluju izazovno, ali sa lakoćom izađemo na kraj sa njima, za neke nam je potrebno malo više upornosti i ulaganja resursa, ali se na kraju opet adekvatno razreše. Ipak, ponekad se desi da se obeshrabrimo i neke od njih nam se čine kao „preveliki zalogaji“ za nas i nešto sa čim ne možemo da izađemo na kraj, kao problem za koji nemamo rešenje ili kod kojeg prethodno primenjivana rešenja ne daju rezultate. Takođe, nekad se može desiti da se istovremeno susrećemo sa više izazova i zadataka, te nam upravo to stvara osećaj da ništa nije kako treba i da se ne možemo izboriti sa tim. Sve ovo je potpuno prirodno, budući da stalno susretanje sa novim izazovima kod čoveka može stvoriti osećaj nemoći i iscrpljenosti, a nedolaženje do razrešenja isfrustriranosti ili pak bespomoćnosti. Bilo da se radi o individualnim krizama i problemima, problemima u partnerskom odnosu ili u okviru porodice, kada uvidimo da ono što smo do sada pokušavali ne dovodi do rešenja i kada se suočimo sa navedenim osećajima jedna od opcija kako možemo pomoći sebi ili svom partnerskom odnosu ili porodici jeste traženje psihološke podrške. Psihološka podrška predstavlja vid socijalne podrške pri rešavanju problema. Psihološko savetovanje i psihoterapija ljudima pruža mogućnost sagledavanja problema na drugi način, kao i kretanja ka cilju koji žele da postignu, uz stručnu pomoć psihologa ili psihoterapeuta. U zavisnosti od problema sa kojim se klijenti javljaju, u okviru psihoterapije imaju mogućnost sticanja različitih veština koje će im pomoći i opremiti ih za suočavanje sa aktuelnim i budućim krizama i njihovo razrešenje, te na taj način doprineti poboljšanju kvaliteta života pojedinca ili kvaliteta odnosa u paru ili u okviru porodice. U skladu sa navedenim, u Centru Harmonija pružamo usluge individualne psihoterapije, partnerske ili bračne psihoterapije, porodične psihoterapije i terapije igrom.

Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija podrazumeva proces kroz koji u radu jedan na jedan, psihoterapeut i klijent u bezbednom setingu, istražuju važna pitanja, izazove i teškoće koje utiču na život klijenta. Kako će taj proces izgledati, u velikoj meri zavisi od karakteristika problema sa kojom se klijent suočava, njegovih ličnih potreba i teorijskog usmerenja psihoterapeuta. Tok i trajanje individualne psihoterapije varira u zavisnosti od potreba klijenta, problematike koja ga na terapiju dovodi, očekivanja od terapijskog procesa, odnosa prema promeni…

More Info

Partnerska i bračna psihoterapija

Danas je već dobro poznato da brak nije nimalo jednostavan zadatak i od supružnika zahteva mnoge promene, prilagođavanja na nove uloge, kao i postavljanje granica prema porodicama porekla. U savremenom društvu, čini se da je ovaj zadatak još teži, budući da nemamo unapred jasno određeno, društveno i kulturološki nametnuto kako bi brak trebalo da izgleda, kao što je bio slučaj ranijih godina kada su mladi stupali u brak sa jasnom predstavom o tome šta ih čeka u takvoj zajednici.

More Info

Porodična psihoterapija

Svako od nas je član porodice. I svako od nas zna da da je pripadati porodici bazična potreba, ali da to ponekad nije ni malo lako i od osobe zahteva niz prilagođavanja na svakodnevnom nivou. Porodica je veoma zahtevan sistem za održavanje, ali ujedno i najvažniji, te na zdravlju i funkcionalnosti treba konstantno raditi. Tokom života, jedna porodica može ući u krizu iz nebrojenog broja razloga. Neke od kriza su očekivane, kao na primer kada dolazi nova beba u porodicu ili kada se dvoje venčaju, i porodica može adekvatno da se adaptira na njih...

More Info

Terapija igrom

Mnoga savremena istraživanja su potvrdila da je igra od suštinskog značaja za celokupni dečji razvoj (kognitivni, fizički, socijalni i emocionalni). Tokom odrastanja i razvoja svakog deteta, u bilo kojoj sredini i civilizaciji, igra zauzima veoma važno mesto u njegovom životu. Igrajući se, dete istražuje i upoznaje svet koji ga okružuje, kao i sebe samog u tom svetu, tj. sebe u odnosu sa drugima. Kroz igru uči i razvija se, proširuje iskustva, sopstvene moći, stiče osećaj kompetencije, ali i osećaj za samoregulaciju…

More Info