Harizma tim

Mi smo Harmonijina inicijativa za mlade – HarIZMa tim.

Zapravo smo grupa volontera, mladih psihologa i studenata psihologije okupljena u Centru HARMONIJA sa namerom da koristeći svoju motivaciju i ambiciju ali  znanja i veštine podržavamo misiju Centru.

Ideja nam je da kroz različite akcije, aktivnosti i programe u Centru radimo na podizanju  svesti o značaju mentalnog zdravlja i zdravih odnosa, pre svega porodičnih. Naš cilj je da stvorimo mesto gde ćemo zajedno učiti i razvijati se, kako na ličnom planu, tako i na planu partnerskih i porodičnih odnosa. Uz opuštenu atmosferu i kreativne radionice, imamo želju da svi zajedno rastemo. Otvoreni smo za nove ideje, zanimljive i korisne projekte.

Do sada smo organizovali ciklus radionica koje se tiču partnerskih odnosa, kao što su veštine komunikacije, rešavanja konflikta, razvoja „modernih“ oblika partnerskih odnosa, kao i radionice porodičnih odnosa, poput razvoja emocionalne pismenosti dece i kvalitetnog odnosa roditelj-dete.