HARMONIJA je centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima. Nastali smo kao rezultat višegodišnjeg stručnog i naučnog angažovanja inicijatora u oblasti ranog razvoja i preventivnog i interventnog rada sa porodicama. Centar je osmišljen kao mesto na kome će porodicama i deci biti na jednom mestu ponuđena stručna briga o mentalnom zdravlju i razvoju.
Misija našeg tima je da radi na očuvanju harmoničnih porodičnih odnosa kroz preventivne i intervente aktivnosti, od procene do različitih formi tretmana, uz istovremeni rad na edukaciji, interviziji i superviziji stručnjaka koji su uključeni u rad sa porodicama i praćenje efekata tog rada.
Stručnjaci u našem timu poseduju znanja, veštine, profesionalno iskustvo iz oblasti Teorije afektivne vezanosti i Sistemske porodične terapije, koji daju kontekst za rad sa porodicom kao celinom i koji akcenat stavljaju na zaštitu funkcionalnih odnosa i realizaciju kapaciteta porodice za kvalitetan život.

RAZVOJ

Svaka osoba se razvija tokom života, a razvoj počinje još prenatalno, u majčinom stomaku. Iz ugla različitih teorija razvoj se definiše na razne načine, ali generalno, razvoj možemo posmatrati kao celoživotni proces uvećavanja naših potencijala u skladu sa životnim dobom i potrebama koje se tokom njega stavljaju pred nas. Pored individualnog razvoja, svaki partnerski odnos i celokupna porodica prolaze kroz svoj razvojni put, od formiranja partnerskog odnosa, njegovog razvoja, do roditeljskih uloga, odrastanja dece i ponovnog vraćanja na život u paru...

Detaljnije

EDUKACIJA

Tempo stalnih promena u savremenom društvu diktira i kontinuirane promene u okviru svih njegovih delova. Stoga je stručnjacima koji se u svom svakodnevnom radu sreću sa pojedincima (odraslima i decom), parovima ili porodicama neophodno stalno stručno usavršavanje kako bi ih što bolje razumeli i pružili im što kvalitetniju podršku. Edukacija stručnjaka u Centru za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima HARMONIJA je usmerena na savremene pristupe proceni i tretmanu pojedinaca, parova i porodica u različitim kontekstima rada i ustanovama.

Detaljnije

PODRŠKA

Ljudi se često susreću sa situacijama koje su za njih manje ili više zahtevne i koje pred njih postavljaju nove zadatke. Neke od ovih situacija nam privremeno deluju izazovno, ali sa lakoćom izađemo na kraj sa njima, za neke nam je potrebno malo više upornosti i ulaganja resursa, ali se na kraju opet adekvatno razreše. Ipak, ponekad se desi da se obeshrabrimo i neke od njih nam se čine kao „preveliki zalogaji“ za nas i nešto sa čim ne možemo da izađemo na kraj, kao problem za koji nemamo rešenje ili kod kojeg prethodno primenjivana rešenja ne daju rezultate.

Detaljnije

PODSTICAJNO RODITELJSTVO KROZ IGRU

Rezultati naučnih istraživanja nedvosmisleno pokazuju da prvih 1000 dana u životu svakog deteta predstavljaju period najintenzivnijeg razvoja, pa i najveće osetljivosti na, kako pozitivne, tako i negativne činioce iz okoline. Tokom ovog razdoblja, mozak se razvija najvećom brzinom i tada je dete najspremnije da uči o sebi i svetu oko sebe. Da bi to učenje bilo optimalno, dete se oslanja na odnos sa bliskim osobama koje o njemu brinu i koje kreiraju bezbedno, sigurno i podsticajno okruženje.

Detaljnije