HARMONIJA je centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima. Nastali smo kao rezultat višegodišnjeg stručnog i naučnog angažovanja inicijatora u oblasti ranog razvoja i preventivnog i interventnog rada sa porodicama. Centar je osmišljen kao mesto na kome će porodicama i deci biti na jednom mestu ponuđena stručna briga o mentalnom zdravlju i razvoju.
Misija našeg tima je da radi na očuvanju harmoničnih porodičnih odnosa kroz preventivne i intervente aktivnosti, od procene do različitih formi tretmana, uz istovremeni rad na edukaciji, interviziji i superviziji stručnjaka koji su uključeni u rad sa porodicama i praćenje efekata tog rada.
Stručnjaci u našem timu poseduju znanja, veštine, profesionalno iskustvo iz oblasti Teorije afektivne vezanosti i Sistemske porodične terapije, koji daju kontekst za rad sa porodicom kao celinom i koji akcenat stavljaju na zaštitu funkcionalnih odnosa i realizaciju kapaciteta porodice za kvalitetan život.

RAZVOJ

Svaka osoba se razvija tokom života, a razvoj počinje još prenatalno, u majčinom stomaku. Iz ugla različitih teorija razvoj se definiše na razne načine, ali generalno, razvoj možemo posmatrati kao celoživotni proces uvećavanja naših potencijala u skladu sa životnim dobom i potrebama koje se tokom njega stavljaju pred nas. Pored individualnog razvoja, svaki partnerski odnos i celokupna porodica prolaze kroz svoj razvojni put, od formiranja partnerskog odnosa, njegovog razvoja, do roditeljskih uloga, odrastanja dece i ponovnog vraćanja na život u paru...

Detaljnije

EDUKACIJA

Tempo stalnih promena u savremenom društvu diktira i kontinuirane promene u okviru svih njegovih delova. Stoga je stručnjacima koji se u svom svakodnevnom radu sreću sa pojedincima (odraslima i decom), parovima ili porodicama neophodno stalno stručno usavršavanje kako bi ih što bolje razumeli i pružili im što kvalitetniju podršku. Edukacija stručnjaka u Centru za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima HARMONIJA je usmerena na savremene pristupe proceni i tretmanu pojedinaca, parova i porodica u različitim kontekstima rada i ustanovama.

Detaljnije

PODRŠKA

Ljudi se često susreću sa situacijama koje su za njih manje ili više zahtevne i koje pred njih postavljaju nove zadatke. Neke od ovih situacija nam privremeno deluju izazovno, ali sa lakoćom izađemo na kraj sa njima, za neke nam je potrebno malo više upornosti i ulaganja resursa, ali se na kraju opet adekvatno razreše. Ipak, ponekad se desi da se obeshrabrimo i neke od njih nam se čine kao „preveliki zalogaji“ za nas i nešto sa čim ne možemo da izađemo na kraj, kao problem za koji nemamo rešenje ili kod kojeg prethodno primenjivana rešenja ne daju rezultate.

Detaljnije