Medin čitalački centar

MEDINI ČITALAČKI PROGRAMI – publikacija

Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima „Harmonija“ realizovao je  projekat MEDIN ČITALAČKI CENTAR – pilotiranje programa podrške ranom razvoju i kvalitetu brige o deci temeljenih na zajedničkom čitanju […]

MEDIN ČITALAČKI CENTAR – početak projekta

Ovu godinu, Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima „Harmonija“ počeo je koordinacijom aktivnosti u okviru Inicijative Novi Sad čita deci koja je za cilj imala zagovaranje razvoja programa […]

Facebook stranica

Facebook stranica

Instagram stranica

Instagram stranica