Procena parova

Partnerski odnosi 1

Procena parova predstavlja početni korak svih programa namenjenih parovima pre braka.

Cilj procene parova jeste identifikovanje specifičnosti pojedinačnog para, sa akcentom pre svega na snage partnerskog odnosa, njegove dobre strane i one karakterstike koje partnere čine zadovoljnima. Osim snaga, cilj procene je da identifikuje i oblasti potencijalnog razvoja para – a to su one karakteristike odnosa u kojima par još ima mogućnosti da se razvija kako bi partnerski život postao još veći izvor zadovoljstva za oba partnera i čijim bi se unapređnjem obezbedio razvoj partnerske relacije.

Procena para sastoji se iz :

  1. Združenog intervjua (u trajanju od 1h) i upitnika koji popunjavaju oba partnera, a na osnovu kojih se prepoznaju osnovna polja snaga i izazova konkretnog partnerskog odnosa. Par koji dolazi na procenu zapravo u razgovoru sa savetnikom odgovara na niz pitanja o svom partnerskom odnosu, nakon čega partneri nezavisno popunjavaju upitnik.
  2. Združene seanse za povratnu informaciju, na kojoj savetnik zajedno sa parom razgovara o opaženim poljima funkcionalnosti, ali i poljima koja mogu predstavljati izazov za par, kao i o načinima na koje se rizične oblasti funkcionisanja mogu unaprediti.

Nakon procene par se može odlučiti za neku od formi  programa obogaćivanja partnerskog odnosa i pripreme za brak ili jednostavno iskoristiti povratnu informaciju sa procene kao teme za rad na međusobnoj komunikaciji, bliskosti ili nekom drugom aspektu odnosa.

Procena para može biti sastavni deo nekog od programa obogaćivanja partnerskog odonsa ili samostalni proces  i može se zakazati i realizovati u bilo koje vreme koje partnerima odgovara.