PUBLIKACIJA: O programima i uslugama podrške ranom razvoju i kvalitetu brige o deci – VODIČ ZA PATRONAŽNU SLUŽBU

Publikaciju Vodič za patronažnu službu – O PROGRAMIMA I USLUGAMA PODRŠKE RANOM RAZVOJU I KVALITETU BRIGE O DECI KOJE REALIZUJU ČLANICE NOVOSADSKE MREŽE ZA DECU možete downlodovati na sledećem linku:  Vodic

Posted in Medin čitalački centar.