Motivacija za roditeljstvo kod parova koji se suočavaju sa neplodnošću

 

Roditeljstvo je istovremeno opisivano kao najsrećniji događaj za par i pojedinca, sa jedne strane, ali i izazov, sa druge, budući da od svih faza u okviru porodičnog života zahteva najveću reorganizaciju i promene. Motivi za roditeljstvo koji dominiraju kod određenih osoba zavisiće od kulture u kojoj se one nalaze, generacije kojoj pripadaju, bližeg okruženja ili porodičnog funkcionisanja i vrednosti. U skladu sa tim, upitani o motivaciji za roditeljstvo, ljudi navode različite stvari, od ideje da bi želeli biće koje je deo njih oboje, da nekome pruže ljubav, do shvatanja da dete obezbeđuje pravi dom ili stabilizuje partnerski odnos. Rezultati istraživanja koja su se bavila ovom temom ukazuju na značaj postojanja unutrašnje, tzv. altruističke motivacije, odnosno one koja podrazumeva želju za brigom o detetu i pružanjem ljubavi. Ovaj vid motivacije pokazao se „najpoželjnijim“ za dalje porodično funkcionisanje, budući da je povezan sa kvalitetom partnerskog odnosa, kao i kvalitetom brige o detetu, nakon ostvarenja u roditeljskoj ulozi.

Parovi koji se suočavaju sa neplodnošću, izloženi socijalnom pritisku, kao i brojnim drugim izazovima, tokom ovog procesa ponekad imaju ideju da će svi problemi nestati kada konačno uspeju da se ostvare u roditeljskoj ulozi. Kao rezultat toga, najviše pažnje posvećuju upravo tretmanima, kao sredstvu za ostvarenje jedinog cilja. Iako rezultati istraživanja sprovođenih u našoj zemlji ukazuju na najveću zastupljenost upravo unutrašnjeg oblika motivacije, kod ovih parova, usled stvaranja ideje da će kada se ostvare u roditeljskoj ulozi svi prisutni problemi nestati, postoji realan rizik razvijanja onih „manje poželjnih“, spoljašnjih oblika motivacije.

Uzimajući u obzir to da su način suočavanja sa neplodnošću i motivacija za roditeljstvo jedni od faktora koji doprinose kvalitetu roditeljstva i brizi o detetu nakon ostvarenja u roditeljskoj ulozi, nasuprot bavljenja isključivo medicinskim tretmanima, važno je baviti se i ovim pitanjima. Na kraju, nakon uspešnog tretmana parovi koji su prošli kroz ceo ovaj proces postaju roditelji, a sam način suočavanja i bavljenje navedenim temama ih pripremaju kako da u toj ulozi budu što uspešniji.

*       Ukoliko se suočavate sa problemom neplodnosti i imate neka od navedenih uverenja i želite da sa nekim porazgovarate o tome, ili imate potrebu za psihološkom podrškom generalno, možete se javiti na e-mail adrese jovannajestrovic@gmail.com ili harmonija.c@gmail.com.

Posted in Aktuelno.