Par bez dece – porodica ili ne?

Iako postoje velike nesuglasice oko definisanja porodice, većina ljudi se slaže oko toga da je ona centralna u životu svakog pojedinca. Upitani da zamisle porodicu, ljudi uglavnom pomisle na tradicionalnu porodicu, onu koju čine mama, tata i najčešće dva deteta. U skladu sa ovim,  nakon što stupe u brak, ili počnu da žive zajedno, većina parova planira roditeljstvo, kao prelazak u narednu fazu razvoja porodičnog života. S obzirom na brojne društvene promene, danas su prisutna odstupanja od tradicionalne porodice, pa je tako sve više porodica sa jednim detetom, porodica u kojima njihovi članovi žive u različitim mestima, onih koje čine bračni partneri bez dece. I dok je za prve dve navedene bez obzira na odstupanja od tradicionalnog viđenja porodice jasno da se radi o porodici, za parove bez dece se to neretko dovodi u pitanje.

S obzirom na u društvu prisutne stavove da “Dete drži porodicu na okupu” ili da “Porodica bez deteta nije porodica”, kod parova koji žele, a ne mogu da se ostvare u ulozi roditelja, pored negativnih emocija poput tuge, razočaranja i besa,  javlja se i krivica usled neispunjavanja društvenih očekivanja. Ovi parovi, pod uticajem društveno dominantnog stanovišta da je samo porodica sa decom prava porodica, suočavaju se sa brojnim negativnim mislima o nedoraslosti, što predstavlja dodatni pritisak njihovom procesu suočavanja sa neplodnošću. Ono što je važno naglasiti jeste da kada govorimo o porodici mnogo važniji od sastava jesu porodični procesi. Neki od porodičnih procesa jesu komunikacija među članovima porodice, način na koji se rešavaju konflikti, posvećenost zajednici, bliskost, zadovoljavanje potreba članova porodice, kao i pružanje osećaja sigurnosti i poverenja.

Ako posmatramo porodicu na ovaj način, parovi koji se suočavaju sa neplodnošću jesu porodica. S obzirom na podatak da svaki šesti par u Srbiji ima teškoće sa začećem, što ne predstavlja mali procenat ukupnog broja porodica, važno je kod ljudi razvijati svest o tome da odstupanje sastava porodice od onog karakterističnog za tradicionalnu ove parove ne čini manje porodicama od ostalih. Na ovaj način, parovi koji se nose sa ovim problemom imaće makar jedan pritisak manje – izostaće.

 

  • Ukoliko se suočavate sa problemom neplodnosti, imate osećaj izolovanosti ili socijalnog pritiska od strane šireg okruženja ili članova porodice koji ometa Vaše funkcionisanje i otežava proces suočavanja i imate potrebu za psihološkom podrškom u vidu individualnih razgovora ili razgovora sa oba partnera možete se javiti na e-mail adrese jovannajestrovic@gmail.com ili c@gmail.com.

autor teksta: Jovana Jestrović

Posted in Blog.

Leave a Reply