Dvodnevni seminar EFEKTI TRAUME NA RAZVOJ DETETA

10. i 11. novembra 2018. organizujemo dvodnevni seminar na temu:

PRIMENA TEORIJE AFEKTIVNE VEZANOSTI U RADU SA DECOM SA TRAUMATSKIM ISKUSTVIMA: EFEKTI TRAUME NA RAZVOJ DETETA

Seminar omogućava učesnicima da uz pomoć teorije afektivne vezanosti sagledaju specifičnosti razvoja dece sa traumatskim iskustvom, da razmotre šta ih čini osetljivom za nastanak kognitivnih, emocionalnih i bihejvioralnih problema, kao i da istraže činioce koji mogu doprineti unapređenju njihovog emocionalnog zdravlja i jačanju kapaciteta za relacije.

SEMINAROM SU OBUHVAĆENE SLEDEĆE TEME:
  • Razvoj dece iz ugla teorije afektivne vezanosti: ključni koncepti
  • Značaj kvaliteta staranja za razvoj deteta: senzitivnost odgajatelja, dimenzije i činioci senzitivnosti
  • Zlostavljanje, zanemarivanje, separacija i gubitak kao traumatsko iskustvo i njihov uticaj na razvoj afektivne vezanosti
  • Obrasci afektivne vezanosti: prepoznavanje vulnerabilnih dijada dete-odgajatelj
  • Dezorganizacija: neuspeh deteta da odgajatelja koristi kao sigurnu bazu za istraživanje
  • Razvoj kontrolišućih strategija ponašanja kod dece starijeg uzrasta: svrha i modaliteti ispoljavanja
  • Uticaj poteškoća i poremećaja afektivne vezanosti na fizički, kognitivni, emocionalni i socijalni razvoj deteta
  • Uticaj ranih nepovoljnih isustava u relacijama na kapacitet deteta za formiranje relacija sa zamenskim odgajateljima (hraniteljima i usvojiteljima)
  • Jačanje afektivnih veza i doživljaja sigurnosti kod deteta sa traumatskim isksustvom: implikacije za praktičan rad sa decom i porodicama
PREDAVAČI – VODITELJI SEMINARA:

dr  Vesna Šilić, psiholog  i dr  Olivera Isaković, psiholog – stručnjaci iz oblasti socijalne zaštite, sa višegodišnjim iskustvom u praktičnom i istraživačkom radu sa  decom čiji je razvoj ugrožen nepovoljnim porodičnim prilikama.

MESTO ODRŽAVANJA:

Seminar se održava u prostorijama Centra za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima HARMONIJA na Bulevaru Oslobođenja 147/116 u Novom Sadu

KOTIZACIJA:

Cena kotizacije iznosi 5.000 RSD po učesniku

PRIJAVE:

Možete se prijaviti putem e-maila harmonija.c@gmail.com ili telefonom na 0642538508 ~ Jelena Branković

Posted in Aktuelno and tagged , , , , , , .

Leave a Reply