TRENING ZA PRIMENU PROCEDURE ZA RANU PROCENU KORODITELJSKOG ODNOSA

Centar za razvoj potencijala dece i mladih “Play” i Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima “Harmonija” vas pozivaju na:

TRENING ZA PRIMENU PROCEDURE ZA RANU PROCENU KORODITELJSKOG ODNOSA
“PRENATAL LAUSANNE TRILOGUE PLAY”

“Prenatal Lausanne Trilogue Play” je prva i za sada jedina procedura koja nam otvara mogućnost rane procene koroditeljskog odnosa u prenatalnom periodu, u vreme kada se on formira na nivou mentalnih reprezentacija. Ovaj vid procene je od izuzetnog značaja za planiranje ranih intervencija u cilju prevencije disfunkcionalnih porodičnih obrazaca i rizika za razvoj problema u domenu socio-emocionalnih, bihejvioralnih i relacionih kompetencija deteta. Zbog toga je ova procedura pogodna kako za istraživače, tako i za praktičare koji rade sa porodicama u oblasti mentalnog zdravlja.

“Prenatal Lausanne Trilogue Play” adaptirana je verzija “Lausanne Trilogue Play” procedure koja se koristi za procenu koroditeljskog odnosa u prvoj godini života bebe na taj način što se umesto prave bebe u prenatalnoj verziji koristi lutka. Procedura započinje polustruktuiranim intervjuom sa budućim roditeljima, a zatim se nastavlja postavljanjem para u situaciju zamišljene igre sa bebom (lutkom). Uz instrukcije da zamisle sebe u ulozi roditelja, par dobija zadatak da se prvo pojedačno, a potom i zajedno igra sa bebom. Naposletku beba “odlazi na spavanje”, a par dobija instrukciju da međusobno razgovara o iskustvu igre kroz koju su upravo prošli. Cela procedura snima se kamerom i traje oko 5 minuta. Potom, se snimak analizira po protokolu pri čemu se procenjuje kapacitet para da kreira prostor za interakciju sa bebom kroz igru; struktura igre; intuitivno ponašanje roditelja koje uključuje orijentaciju ,,licem u lice’’ sa bebom, distancu, ,,bebeći govor’’, osmeh upućen bebi, nunanje i sl.; kooperaciju među partnerima i emocionalnu toplinu.

Učesnici “Prenatal Lausanne Trilogue Play” imaće priliku da se upoznaju sa celokupnim protokolom za ranu procenu koroditeljskog odnosa, kao i da dobiju neophodan materijal sa uputstvima za izvođenje ove procedure i kodiranje snimaka.

KOME JE TRENING NAMENJEN
Trening je namenjen stručnjacima u oblasti mentalnog zdravlja koji rade sa parovima i porodicama.

VREME I MESTO ODRŽAVANJA TRENINGA 
27.10.2018. od 10-16h i 28.10.2018. od 10-13h
Prostorije Centra za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima ,,Harmonija’’, Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 147/116

AUTORKA I VODITELJKA TRENINGA
Dr Francesca Suardi, psiholog. Dr Suardi radi kao psiholog na Univerzitetskoj klinici u Ženevi (Švajcarska). Član je istraživačkog tima medicinskog fakulteta odseka za dečiju i adolescentnu psihijatriju.
Primarne oblasti njenog istraživačkog rada su:
– rane intervencije u funkciji razvoja deteta
– kultura i roditeljstvo
– uticaj stresa i traume na porodičnu dinamiku
– partnerska i porodična sistemska terapija
Autor je brojnih naučnih i stručnih radova objavljenih u nacionalnim i međunarodnim naučnim časopisima, kao i na konferencijama. Sertifikovani je trener Centra za porodična istraživanja u Lozani za primenu ,,Prenatal Lausanne Trilogue Play’’.

KOTIZACIJA 
Kotizacija iznosi 14.900 RSD po učesniku i uključuje radni materijal na engleskom jeziku, sertifikat o završenom treningu Centra za istraživanje porodice Univerziteta u Lozani (Švajcarska), osveženje u toku pauza.
Radni jezik treninga i materijala je engleski.

INFORMACIJE I PRIJAVE
playcentar.obuke@gmail.com ili 064 115 06 02 (Mila Radovanović)
možete ispratiti i event na FaceBooku https://www.facebook.com/events/726265791049286/

Posted in Aktuelno and tagged , , , , .

Leave a Reply