ČITANJE SA RODITELJEM JE ZA SVAKO DETE!

Kako čitati sa detetom koje ima smetnje u razvoju?

Što je dete u većem riziku to je veća potreba za ranom stimulacijom

Svako dete zaslužuje posebnu pažnju roditelja ili staratelja, kao prvog i posebnog učitelja svoga deteta. Može se reći da, što je dete u većem riziku, to je veća i potreba za ranom stimulacijom i intenzivnom podrškom za uspostavljanje kvalitetnih odnosa sa starateljima, zahvaljujući kojima će dete moći neometano da istražuje, proba, uči, izražava svoj stav i mišljenje i slično.  Zato je važno da imamo na umu kako su za detetovu sigurnost, samopouzdanje i osećaj povezanosti sa roditeljima, ključne naizgled male stvari- poput zajedničkog čitanja sa detetom.
Malo dete je u potpunosti upućeno na brigu i pažnju roditelja ili staratelja. Iz tog razloga je stabilna roditeljska briga nesumnjivo od velike važnosti za dete. I u najranijem uzrastu postoje niz osobenosti koje omogućavajuKako čitati sa detetom koje ima smetnje u razvoju?  socijalnu interakciju sa okolinom. Dete zapaža sve signale u okolini koji se tiču socijalne interakcije i samo uzvraća na isti način. Rani psihofizički razvoj, razvoj komunikacije , jezika i govora predstavljaju temelje za usvajanje različitih veština i znanja. Zbog toga je neizostavni deo staranja i podsticanja razvoja dece  koja ispoljavaju neki rizik na rođenju upravo čitanje sa decom.

Čitanje je put do socijalizacije deteta

I bebe koje se razvijaju na drugačiji način slušaju i navikavaju se na glas roditelja i uspostavljaju posebnu povezanost sa njima. U kontaktu sa roditeljima/starateljima koji im pričaju i čitaju stiču bliskost, izgrađuju poverenje i razvijaju empatiju. Čitajući sa decom podstičemo njihovo razumevanje sopstvenih i tuđih osećanja i razvijanje posebne naklonosti prema osobi koja im na ovaj način ukazuje pažnju. Jedan od posebnih benefita čitanja  je i razvoj socijalnih načela i relacija. Čitajući sa decom koja kasne u nekom segmentu svog razvoja podstičemo njihovo usvajanje pojmova, zapamćivanje i sposobnost slušanja. Uz odgovarajući sadržaj knjige koji prati detetove trenutne govorno jezičke kompetencije podstičemo i usvajanje pravilnog, književnog jezika. Na ovaj način i sa ovakvom interakcijom dete stiče i dodatno samopouzdanje i motivaciju da uči.

Neka čitanje bude deo vaših rituala sa detetom

Detetu koje kasni u razvoju, ili je u riziku od razvojnih kašnjenja, treba čitati svakodnevno, tako da to postaje mali ritual kojeg će se kasnije teško odreći i dete i roditelj. Treba čitati lagano, umerenim tempom i obavezno pratiti reakciju deteta. Intenzitet glasa treba da varira u odnosu na sadržaj i da bude praćen odgovarajućim izrazima lica.  Držati knjigu na dovoljnom odstojanju da i dete može da prati tok čitanja, pa čak i da prati prstom slike i pokazuje nam imenovane sadržaje.
Uvek je korisno razgovarati o pročitanom sadržaju i postavljati pitanja na koja možete i zajednički tražiti odgovor.  Nekom detetu treba više puta uzastopno pročitati istu rečenicu, ili mu  dati vremena između slušanja dve rečenice (ili čak reči), jer mu je potrebno dosta vremena da obradi informaciju koju je čuo. Takvo dete treba staviti ispred sebe i obezbediti da vas gleda u lice. Reči i rečenice izgovarati polako, jasno i razgovetno. Gde god je to moguće, koristiti kratke i jasne rečenice.
Ponekada je neophodno prilagoditi sadržaj knjige detetovim mogućnostima, jer je važno da ono razume sadržaj i poruku pročitanog. Važno je koristiti što konkretnije pojmove koje dete razume i šreči koje se učestalo koriste u njegovom okruženju. Detetu je važno pokazivati slike koje prate priču i truditi se da rečenice budu jasne i nedvosmislene.
Možda će vam se nekada učiniti da vas dete ne primećuje ili teže prati i ne sluša.To ne mora da bude razlog da prestanete sa čitanjem, ili odustanete od ove aktivnosti sa njim. Čitanje sa detetom, bez obzira na potrebne modifikacije, pre svega treba da bude uživanje i za dete i za roditelja čitača.

Tim Inicijative Novi Sad čita deci

 

IZVOR: bebac.com

Posted in NS čita deci.

Leave a Reply