SLOBODNO VREME PORODICE

Zajedničko provođenje slobodnog vremena roditelja i dece jedan je od važnih činilaca doživljaja emotivne bliskosti unutar porodice i kvaliteta života i odraslih i dece. Za dete, mogućnost da učestvuju sa […]

I MAMA I TATA

Kada se rodi dete, rađa se cela porodica.  Svako novo dete u  porodici, iznova je gradi- donoseći  svoj temperament i svoje specifične potrebe, osobenosti, reakcije na svet oko sebe. Rađanje […]

MEDIN ČITALAČKI CENTAR – početak projekta

Ovu godinu, Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima „Harmonija“ počeo je koordinacijom aktivnosti u okviru Inicijative Novi Sad čita deci koja je za cilj imala zagovaranje razvoja programa […]

Dvodnevni seminar EFEKTI TRAUME NA RAZVOJ DETETA

10. i 11. novembra 2018. organizujemo dvodnevni seminar na temu: PRIMENA TEORIJE AFEKTIVNE VEZANOSTI U RADU SA DECOM SA TRAUMATSKIM ISKUSTVIMA: EFEKTI TRAUME NA RAZVOJ DETETA Seminar omogućava učesnicima da uz […]