Programi za porodice dece sa smetnjama u razvoju

slika porodice dece sa smetnjama u razvoju

Program za podršku roditeljima dece sa smetnjama u razvoju

NAŠA PRIČA

Program Naša Priča namenjen je porodicama, a pre svega roditeljima dece sa smetnjama u razvoju. Kreirali smo ga sa idejom da vam pružimo oslonac na izazovnom putu roditeljstva, a sa ciljem da kroz učešće u različitim aktivnostima programa omogućimo da Vaša Priča dobije jedan novi, drugačiji okvir.

Program je namenjen roditeljima dece sa hroničnim bolestima ili razvojnim smetnjama – bez obzira na uzrast deteta ili tip i izražnost smetnje ili bolesti deteta

Program Naša priča ima za cilj pružanje emotivne i psihološke podrške porodicama dece sa hroničnim bolestima ili razvojnim smetnjama, obradu iskustava gubitka kroz proradu emocija sa kojima se susreću u svojoj roditeljskoj ulozi, kao i pružanje podrške u roditeljskoj brizi o detetu. Naša priča za cilj ima i razmenu među roditeljima kroz grupne radionice i kreiranje odnosa podrške među porodicama dece sa sa hroničnim bolestima ili razvojnim smetnjama.

Program se sastoji iz:

  • RAZGOVORA I UPOZNAVANJA SA RODITELJIMA sa ciljem da saslušamo i razumemo vašu priču, vaše iskustvo roditeljstva i vaša osećanja
  • ŠEST GRUPNIH SURETA na kojima ćete imati priliku da i sa drugim roditeljima, u sličnim životnim situacijama,  podelite svoju životnu priču, a kroz razgovor, razmenu i podršku i da je ispričate i čujete na jedan drugačiji način.

Voditelji programa su:

  • dr Tatjana Krstić, specijalista medicinske psihologije
  • Vesna Šilić, psiholog, porodični psihoterapeut
  • Jelena Branković, psiholog, porodični psihoterapeut
  • Izabela Halas, psiholog, stručni saradnik u PU
  • Nataša Lukić, porodični savetnik, stručni saradnik u PU

Supervizor:

  • dr Ivana Mihić, Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad

Program se realizuje u saradnji sa odsekom za psihologiju  Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.