VEZA SA MAJKOM – SEME BUDUĆEG RAZVOJA

Ovu izuzetno važnu temu, možda najbolje ilustruje citat nepoznatog autora:  “Idućih pedeset  godina možda neće biti važno koji auto vozite, u kakvoj kući živite,  koliko novca imate u banci ili kakvu odeću nosite. No, svet može biti bar malo bolji,  jer ste odigrali važnu ulogu u životu deteta.”

Kada novoređenče donesu kući, mladi roditelji se, ma koliko bili pripremljeni za ovu važnu ulogu, suočavaju sa brojnim važnim pitanjima – kako, koliko, kada, šta treba da rade sa njim. Možda nemamo dovoljno iskustva, ali ono što sigurno imamo jeste velika ljubav koju osećamo prema detetu i koja iz dana u dan postaje sve veća i snažnija.   Međutim, često zaboravljamo da je emocionalni odnos majke i deteta  primarna potreba, snažna koliko i potreba za hranom i vodom.

Novorođenče može da vidi i čuje ljude, da ih miriše i oseti njihove dodire. Odgovara na stimuluse koje mu upućuju i šalje im signale – čuveni socijalni osmeh i plač.  U  moru novih draži, beba traži njoj dobro poznat miris, glas i zagrljaj. Ona prepoznaje majku i drugačije reaguje na nju. Na osnovu signala koje majka dobija od bebe, preduzima određene aktivnosti u skladu sa tim kako ih je razumela: hrani bebu, presvlači je, uzima u naručje… Majčin pravovremeni i adekvatan odgovor na signale koje beba šalje je ključ za uspostavljanje emocionalnog odnosa između majke i bebe. Dete koristi majku kao bazu sigurnosti za učenje i istraživanje sredine. Stavljeno u novu situaciju, dete će  kroz kontakt sa majkom organizovati sopstveno ponašanje, u smislu daljeg istraživanja ili povlačenja.

Rana iskustva deteta u odnosu sa majkom su veoma značajna za celokupan detetov razvoj. Na osnovu njih dete formira uverenja, stavove, očekivanja i emocije prema sebi i drugima.

Da bi dete formiralo sliku o sebi kao biću vrednom ljubavi i pažnje, i sliku drugih kao osoba u koje može imati poverenje, da bi postalo sigurna i samopouzdana osoba, potrebno mu je da majka bude dostupna i da adekvatno odgovara na njegove signale i potrebe. U suprotnom, dete može razviti sliku o sebi kao biću koje nije vredno  pažnje, a svet doživeti kao mesto koje nije bezbedno.

Iskustva koje dete stekne u najranijem detinjstvu u odnosu sa majkom od presudnog su značaja za formiranje ličnosti, kao i za formiranje odnosa i veza uopšte tokom čitavog života.

 

Autor teksta: Sandra Stojkov

foto: http://mrwhite.net/

Posted in Blog and tagged , , .