Mama! Tata! Dođite da se igramo!

Koliko i zašto je važno igrati se sa decom

Da li ikada dospete do kraja dana i osećate se iscrpljeno, kao da ne možete da uradite ništa više i samo želite da se odmorite? I onda, kada skinete jaknu i cipele, čujete: „Mama! Tata! Dođite da se igramo!“. Iako igranje sa decom može delovati kao muka, verovatno ćete dvaput razmisliti pre nego što kažete „Ne“ nakon čitanja ovog teksta.
Istraživanja su pokazala da postoje višestruke koristi za decu od igranja, uključujuči fizičko, mentalno i socijalno zdravlje. Igra pomaže deci da razviju mnoge veštine.
Šta igra čini za dete? Dve reči: setovi veština. Šta su setovi veština? Mislite o tome kao o dečijoj kutiji sa alatkama. Najpre, kada se rode, u njihovoj kutiji za alat nema puno toga. Roditelji i ostali koji brinu pomažu deci da pune ove kutije alatom.
Kako bebe rastu i razvijaju se, počinju da dodaju alatke ili veštine u svoje kutije. Većina roditelja započinje dvosmernu komunikaciju kada se dete rodi. Odrasli mogu da pomognu detetu da razvije setove veština koje olakšavaju upravljanje socijalnim životom. Igranje sa detetom je jedan od načina da se razviju socijalne i veštine samokontrole. Dok pljesneš rukama, interakcije sa roditeljima i drugima su im pomogle da razviju mnoge alatke ili veštine potrebne za građenje budućnosti.
Fizička igra i igra pretvaranja između deteta i roditelja povezane su sa detetovom kompetentnošću, motornim veštinama, vođstvom u vršnjačkoj grupi i kognitivnim razvojem. Interaktivna igra takođe može da pomogne detetu da bolje reguliše emocije. Na kraju, obezbeđivanje „bogatog okruženja“ kroz igru može sniziti detetov nivo stresa.

Specifične dobiti od igre roditelj-dete naspram igre sa siblinzima

Ovde možete pomisliti: nije li isto da se najmlađe dete igra sa starijom decom. Zar to nema isti efekat kao igranje sa roditeljima? Odgovor bi morao da bude – ne. Postoji nešto u igri roditelja sa detetom što pruža poseban ugođaj. Pokazano je da igra između roditelja i deteta više doprinosi detetovim sposobnostima da strukturiraju rane socijalne interakcije nego igra sa siblinzima. Štaviše, roditelji mogu detetu pružiti zreliju i raznovrsniju igru nego siblinzi. Naravno, odrasli znaju o svetu više nego bilo koje dete i često mogu da prošire imaginaciju na način na koji druga deca ne mogu.
Još jedna važna činjenica je da deca do predškolske dobi obično koriste ponašanja koja zahtevaju partnera tokom igre kada se igraju sa roditeljima, ali ređe to rade kada se igraju sa siblinzima. Ima smisla, zar ne? Dete jednostavno želi više interakcije sa roditeljem. U tome je suština. Igranje sa drugom decom može biti zabavno, ali ništa nije lepše od radosti i zadovoljstva igranja sa roditeljem. Osim toga, stariji siblinzi se manje angažuju u direktnoj interakciji sa svojom mlađom braćom ili sestrama. Pretpostavlja se da je igra između roditelja i deteta katalizator razvoja novih veština, a da igranje sa siblinzima pomaže da se te veštine učvrste.

Razlike u igri sa majkom i ocem

Da li postoji razlika u igri sa ocem i igri sa majkom? Naravno. Očevi imaju tendenciju da više učestvuju u fizičkoj igri sa detetom, dok su majke uključene u instruktivnije i igre koje uključuju govor. Obe forme su važne za razvoj deteta. Roditelji ne bi želeli da njihovo dete bude dobro samo u sportu, a da ne ume da se jezički izrazi, niti roditelji žele decu koja su dobra u pričanju o stvarima a nemaju sposobnost da zapravo „isprljaju ruke“ aktivnostima. I naravno, kako dete dalje raste i razvija se, važno je da oba roditelja prilagode igru uzrastu deteta.

Zdravstvene dobiti za roditelje

Isto koliko je važno za dete da se oba roditelja igraju s njim, važna je i korist koju roditelji imaju od te igre. Hormon oksitocin igra važnu ulogu u povezivanju između roditelja i deteta i drugim socijalnim i emocionalnim ponašanjima. Nivo oksitocina raste kada se majke uključe u nežnu igru i kada se očevi uključe u stimulativnu igru sa svojim detetom. Razmišljajte o igranju sa detetom kao o opuštajućoj masaži svog uma za koju ne morate da platite!

Kako se igrati sa detetom

Igranje sa detetom podrazumeva aktivno posmatranje, slušanje, podržavanje, razgovaranje i razumevanje. Obezbedite međusobnu interakciju, kao što je razgovor, ali pokušajte da ne prekidate ili intervenišete previše. Dopustite im da istraže svoju okolinu i doživljaje. Dopustite im da vas uvuku u igru. Onda se angažujte i sarađujte, to će pomoći detetu da uradi isto u budućim interakcijama. Pokazano je da ovo doprinosti vršnjačkoj kompetenciji deteta. I ne zaboravite: osmehujte se, smejte se i navedite ih da se smeju. Oboje možete uživati u ovom jedan-na-jedan vremenu sa svojim malcem dok im pomažete da razviju veštine koje će uskoro moći sami da primenjuju.

izvor: www.psychologytoday.com

Posted in Blog and tagged , , .