Seminar “Efekti traume na razvoj deteta” 21. i 22.02.2015.

Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima HARMONIJA 21. i 22. februara organizuje Seminar

EFEKTI TRAUME NA RAZVOJ DETETA –
PRIMENA TEORIJE AFEKTIVNE VEZANOSTI U RADU SA DECOM SA TRAUMATSKIM ISKUSTVIMA

Seminar omogućava učesnicima da uz pomoć teorije afektivne vezanosti sagledaju specifičnosti razvoja dece sa traumatskim iskustvom, da razmotre šta ih čini osetljivom za nastanak kognitivnih, emocionalnih i bihejvioralnih problema, kao i da istraže činioce koji mogu doprineti unapređenju njihovog emocionalnog zdravlja i jačanju kapaciteta za relacije.

SEMINAROM SU OBUHVAĆENE SLEDEĆE TEME:

– Razvoj dece iz ugla teorije afektivne vezanosti: ključni koncepti
– Značaj kvaliteta staranja za razvoj deteta: senzitivnost odgajatelja, dimenzije i činioci senzitivnosti
– Zlostavljanje, zanemarivanje, separacija i gubitak kao traumatsko iskustvo i njihov uticaj na razvoj afektivne vezanosti
– Obrasci afektivne vezanosti: prepoznavanje vulnerabilnih dijada dete-odgajatelj
– Dezorganizacija: neuspeh deteta da odgajatelja koristi kao sigurnu bazu za istraživanje
– Razvoj kontrolišućih strategija ponašanja kod dece starijeg uzrasta: svrha i modaliteti ispoljavanja
– Uticaj poteškoća i poremećaja afektivne vezanosti na fizički, kognitivni, emocionalni i socijalni razvoj deteta
– Uticaj ranih nepovoljnih isustava u relacijama na kapacitet deteta za formiranje relacija sa zamenskim odgajateljima (hraniteljima i usvojiteljima)
– Jačanje afektivnih veza i doživljaja sigurnosti kod deteta sa traumatskim isksustvom: implikacije za praktičan rad sa decom i porodicama

Predavači, voditelji seminara:
mr Vesna Šilić, psiholog i
mr Olivera Isaković, psiholog
stručnjaci iz oblasti socijalne zaštite, sa višegodišnjim iskustvom u praktičnom i istraživačkom radu sa decom čiji je razvoj ugrožen nepovoljnim porodičnim prilikama.

Seminar je verifikovan Odlukom Komore socijalne zaštite Republike Srbije i učesnici zaposleni u oblasti socijalne zaštite ostvaruju 10 bodova.
Cena seminara iznosi 5.000 RSD

Seminar se održava u prostorijama Centra za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima HARMONIJA, Bulevaru Oslobođenja 147/116, Novi Sad

Možete se prijaviti putem e-maila harmonija.c@gmail.com ili telefonom na 0642538508 – Jelena Branković

Posted in Aktuelno.