Bliskost kao osnov mentalnog zdravlja i razvoja: Povežite se sa detetom kroz zajedničko čitanje od prvog dana života!

Od prvog dana bebinog života, preduslov dobrog razvoja je osećaj sigurnosti i zaštićenosti. Beba zna da je sigurna kada ima doživljaj da njeni roditelji prepoznaju, razumeju i umeju da reaguju na njene potrebe, način na koji komunicira i pokazuje svoje želje, interesovanja i veštine. Kada je sasvim mala, beba to radi zvucima (koje će kasnije prerasti u reči), izrazima lica i gestovima. Iskoristite priliku da od prvog dana gradite osećaj sigurnosti, topline i prihvaćenosti za bebu – upoznajte način na koji ona razgovara sa vama i sa vama deli svoja osećanja, doživljaj sebe i sveta oko sebe. Tako će se beba osećati dobro, a vi ćete biti sve veštiji da odgovarate na njene potrebe i podstičete njeno istraživanje, saznavanje i razvoj! Dete tako gradi samopouzdanje, radoznalost i spremnost da razvija i koristi svoje nove veštine, a roditelj svoj doživljaj da je uspešan kao roditelj, da se oseća dobro i vešto u svojoj ulozi.

Bliskost-kao-osnov-mentalnog-zdravlja-naslovna

Najbolji način da se povežete sa bebom i upoznate njene veštine i način komunikacije je kroz zajedničke aktivnosti od prvog dana. Nauka preporučuje – zajedničko čitanje knjiga od prvog dana života. Zašto? Sa bebom zajednički posmatrate knjige, slike i pričate o njima. To iskustvo, čak i ako dete još nije ni blizu progovaranja, donosi puno dobrobiti i za bebu i za vas kao roditelja. Neke od njih su nezamenljiv „začin“ zdravog razvoja:

  • U zajedničkom čitanju imate priliku da vežbate bebinu veštinu da prepozna vaš glas i reaguje na njega – okrene oči, kasnije glavu i usmeri pogled ka vama. Ovo je prvi korak u razvoju zajedničke pažnje, detetove veštine da namerno usmeri pažnju na nečiji govor i sadržaj o kom se govori. Bez ove veštine nema učenja. Pomoćićete bebi da ovu veštinu stiče ako govorite mirnim glasom, sporo, menjate boju i visinu glasa kako bi on delovao novo i drugačije, pa iznova privlačio detetovu pažnju
  • Čim to beba bude mogla, omogućujete bebi da vežba usaglašavanje reagovanja na zvuk i glas, sa pokretom – kada pokažete na nešto u knjizi – i slikom – onim što se vidi na slici. Tako pomažete bebi da razume i usvaja pojmove, ali i aktivnosti poput: pokaži, gde je, nađi, vidi… i da može da učestvuje u njima
  • Kada zajedno čitate imate prilike da upoznajete detetove veštine – kako komunicira, šta zna, kako pokazuje kada je zainteresovano, kada je umorno i treba mu promena, kako reaguje na vaš podsticaj i slično. Tako učite da bolje i uvremenjenije reagujete na potrebe deteta i kreirate snažnu, toplu sigurnu vezu sa detetom
  • Nežnost i zajednički trenuci, nezamenljivi su za razvoj doživljaja stabilnosti, kontinuiteta – dakle emocionalne dobrobiti za dete. Zato kada čitate sa bebom od prvog dana života, zapravo gradite prilike da se dete uz vas oseća voljeno, prihvaćeno, shvaćeno, uvaženo i važno.

Uspostavljanje rutine zajedničkog čitanja, osiguraće i za vas i za dete, predvidivu priliku za zajedništvo i osećaj pripadnosti i smirenosti. Ovo će biti veoma važan resurs za porodicu u stiuacijama različitog stresa koja mogu doživljavati i odrasli i deca.

Katarina Mašić, psihološkinja

Posted in Blog.