O INICIJATIVI NOVI SAD ČITA DECI

Novi Sad čita deci je inicijativa koju, ispred Novosadske mreže za decu, pokreće Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima „Harmonija“. Inicijativa ima za cilj da podigne svest o značaju čitanja detetu i sa detetom od najranijih dana kako za usvajanje reči i komunikacijske veštine, tako i za podsticaj mašti i kreativnosti, saznajnom razvoju i kritičkom mišljenju, kao i za razvoj osećaja bliskosti privrženosti sa odraslima koji detetu čitaju i kreiranje rituala u odnosu sa starateljima koji kod dece stvaraju osećaj sigurnosti, opuštenosti i zaštićenosti.
Istraživanja ukazuju na pravilnost da veoma kratko vreme provedeno u kvalitetno osmišljenoj aktivnosti čitanja sa detetom pravi razliku u svim ovim aspektima razvoja, ali i kasnijem akademskom postignuću deteta.
Zbog toga aktivnostima u okviru inicijative nastojimo da čitanje približimo deci, informacije o značaju čitanja načinimo dostupnim i razumljivim za porodice, a načine na koji se kreiraju i realizuju programi podrške ranom razvoju temeljeni na čitanju- poznatim stručnjacima koji sa decom i porodicama rade.
Pozivamo vas da na našoj web stranici u odeljku NS ČITA DECI i FB stranici Novi Sad ČITA DECI pratite šta se događa tokom februara i podržite ideju da 15 minuta čitanja dnevno bude iskustvo koje ima svako dete naše zajednice.
Posted in NS čita deci and tagged , .

Leave a Reply