Seminar PREVENTIVNI RAD NA PARTNERSKIM ODNOSIMA

Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima HARMONIJA 03, 04. i 05. novembra organizuje trodnevni edukativni seminar na temu:

PREVENTIVNI RAD NA PARTNERSKIM ODNOSIMA

Edukativni seminar obuhvata sledeće teme i oblasti i organizovan je na sledeći način:

Dan I ~ PETAK 3. novembar od 13h do 20h ~ PROCENA FUNKCIONALNOSTI PARTNERSKOG ODNOSA

DAN II ~ SUBOTA 4. novembar od 10 do 17h  ~ OSNOVNI PRINCIPI PREDBRAČNOG SAVETOVANJA SA JEDNIM PAROM

DAN III ~ NEDELJA 5. novembar od 10 do 17h ~ OSNOVNI PRINCIPI PREDBRAČNOG SAVETOVANJA U GRUPI PAROVA

Edukativni seminar je namenjen: psiholozima, psihoterapeutima i savetnicima koji imaju prilike da se u svom radu susreću sa parovima i pitanjima partnerskog odnosa – posebno u kontekstu predbračnih odnosa, stručnjacima koji se bave savetodavnim radom sa mladima.

Ciljevi edukativnog seminara:

  • upoznati učesnike sa karakteristikama partnerskih relacija mladih kao i kontekstom predbračnog savetovanja
  • upoznati učesnike sa mogućnostima primenom i načinima ocenjivanja tehnika koje su namenjene proceni kvaliteta partnerskog odnosa pre braka
  • upoznati učesnike sa temeljima zdravog partnerskog odnosa, kako bi bili u mogućnosti da samostalno kreiraju programe namenjene očuvanju funkcionalnosti braka
  • predstaviti učesnicima osnovne postavke programa predbračnog savetovanja i upoznati ih sa tehikama rada – u paru i grupi parova

Voditelji seminara: Jelena Branković, psiholog, porodični psihoterapeut sa višegodišnjim iskustvom u savetodavnom radu sa parovima u bračnom i predbračnom savetovanju i Jovana Jestrović, psiholog i porodični savetinik, dokorant iz oblasti psihologije braka i porodice.

Cena kotizacije za učešće na seminaru: 6.000 dinara

Mesto održavanja: Prostorije Centra za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima HARMONIJA, Bulevar Oslobođenja 147/116, Novi Sad

Edukacija je verifikovana odlukom Komore socijalne zaštite Republike Srbije.

Posted in Aktuelno and tagged , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *